Breimyrkrysset

Vil ikke bevilge penger til nytt Breimyrkryss!

23. februar melder Fædrelandsvennen at kommunens administrasjon ikke vil forskuttere penger til nytt kryss på E39. Saken skal behandles i by- og stedsutviklingsutvalget 4. mars.  Mer her: Møte 4. mars – forskuttering av nytt kryss på E39
Har politikerne glemt Hellemyr?

Og hva med Statens vegvesen?

28.11.2012 sendte Statens Veivesen ut et høringsforslag angående Breimyrkrysset. De ville ha et forsøksprosjekt med fjerning av lyskryss. De forventet å være ferdig med planfritt kryss samme sted i løpet av fem år.  Noen bekymringer ble meldt inn, men de fleste så jo for seg at det ville være bedre med et planfritt kryss, framfor lysreguleringen som var en del av krysset i 2012.

14.03.2013 Godkjente Byutviklingsstyret søknaden med blant annet følgende krav: «Byutviklingsstyret forutsetter at vegvesenet prioriterer etablering av 2- plankryss innen 5 år i sine budsjettframlegg til Samferdselsdepartementet og Stortinget.»

Nå er det altså over 8 år siden Statens Veivesen signaliserte at et kryss skulle stå ferdig innen 5 år, og det er 7 år siden Byutviklingsstyret godkjente søknad med forutsetninger.

Veivesenet følger ikke opp. Så må vi som skal til og fra Hellemyr kjøre til Rigekrysset eller kommende Grauthelleren-krysset, det er jo bare opptil 3,5 kilometer ekstra med påkjørsel og avkjørsel som belaster allerede kø-belastede E39.

Velforeningen har arbeidet aktivt med denne saken de siste fem årene overfor kommune og vegvesen. Hva kan gjøres? Beboere må gjerne komme med innspill. 

Vil du kontakte oss?

Fyll ut skjema så kontakter vi deg