Vei, Breimyrkrysset, bompenger

Brev til ordfører og bystyret 19.9.2021

Til Ordfører /  Bystyrets medlemmer                                               Hellemyr, 19.9.2021

 

Rammer for Byvekstavtale for Kristiansandsregionen

Vi viser til sak 230/21 som behandles 22.09.21
Det er med bekymring at Hellemyr velforening ser at det forslås å sette opp nye bommer mellom bydeler. Det er vanskelig å forestille seg at bom mellom Hellemyr og E 39 vil føre til målet om å nullvekst inn mot sentrum. Mange fra Hellemyr velger i dag Vågsbygd eller Brennåsen i forbindelse med handel og andre tjenestetilbud. Hvis man skal betale samme pris når man kjører mellom bydeler som til sentrum, vil det være like naturlig å kjøre til sentrum, noe som vil føre til økning og ikke reduksjon av trafikk til sentrum. Vi opplever at det settes opp barrierer mellom bydeler, ikke bare inn til sentrum.
 
Vi er også bekymret over at løsning for Breimyrkrysset ikke er nevnt som et prioritert tiltak, Vi håper det er et signal om at det er funnet løsning i henhold til bystyrets vedtak i sak 115.21 Bystyrets vedtak: Bystyret mener at det bør arbeides videre med forskuttering av utbygging av Breimyrkrysset. Rundkjøring skal vurderes og utredes i forhold til kostnader, samtidig skal det arbeides parallelt med statlig finansiering, før det endelig konkluderes i saken. Saken fremmes for Bystyret når arbeidet med utredninger og vurderinger er ferdig.
 
Mvh
 
Tore Neset
Leder Hellemyr velforening

Vil du kontakte oss?