Årsmøte 2022.03.09

Hellemyr Velforening

e-post: post@hellemyr.no

Org.nr: 918 056 343

Protokoll 

fra årsmøte i Hellemyr Velforening

Onsdag 9. mars 2022

 1. Opprop/ registrering av frammøtte: Til stede: Ebbe Boel Pedersen, Frank Ellefsen, Karoline Klavenes, Stine Helleren, Tore Neset og Hilde Sandvik
 1. Konstituering av møtet: Tore velges til møteleder, Hilde referent og Frank og Karoline undertegner protokollen. 
 1. Innkalling og dagsorden for møtet ble godkjent.
 1. Tore tok en gjennomgang av årsberetning, og den ble godkjent. 
 1. Kasserer gikk gjennom regnskapet, som ble godkjent. 
 1. Forslag til budsjett ble gjennomgått og godkjent. Det ble vedtatt å holde kontingent for 2023 endret på kr 300. 
 1. Det var ingen innkomne saker til Årsmøtet. 
 1. Valg av styre og valgkomite

Tore Neset ble valgt til leder.

Styret består etter årsmøtet av: 

 • Tore Neset (gjenvalgt)
 • Christian Ropstad (gjenvalgt)
 • Ebbe Boel Pedersen (gjenvalgt)
 • Frank Ellefsen (ikke på valg)
 • Martin Hauge (ny)
 • Stine Helleren (ny)
 • Hilde Sandvik (gjenvalgt)

Revisor: Kai Rune Glomså

Valgkomite: Else Kristin Reitan

Årsmelding, regnskap og budsjett er lagt ut på velforeningens hjemmeside www.hellemyr.no 

Protokoll godkjennes. 

Kristiansand 23.03.22

Frank Ellefsen Karoline Klevenes

(sign) (sign)