Blog

Bydelsfest på Hellemyr!

Torsdag 25. august kl 10.00-19.00. Sted: Barka, ved Hellemyrbakken (grøntområdet på motsatt side av skolen). Vi serverer grillmat. Musikalsk innslag ved Charlotte Nilssen og Sound of Happiness. Alle på Hellemyr er Velkommen!

Styremøte 18/1-22

Hellemyr Velforening  e-post: post@hellemyr.no Org.nr: 918 056 343 Referat fra styremøte  Tilstede:Tore Neset, Ragnhild Albert, Frank Ellefsen, Ebbe Boel Pedersen og Hilde SandvikForfall:Christian RopstadDato: 18.01.22 Saks nrSakAnsvar1/22Godkjenning av referat fra forrige styremøteAlle2/22Vellenes Fellesorganisasjon (VFO)Det er kommet henvendelse fra VFO som trenger tall på hvor mange husstander som er medlem i Velforeningen....

Styremøte 15/3-22

Hellemyr Velforening e-post: post@hellemyr.no Org.nr: 918 056 343 Tilstede:Stine Helleren, Ebbe Boel Pedersen, Frank Ellefsen, Christian Ropstad, Tore Neset og Hilde SandvikForfall:Martin HaugeDato:15/3-22 Saks nrSakAnsvar9/22Godkjenning av møtereferat GodkjentAlle10/22Oppfølging av årsmøteTore sender info om de nye medlemmene/ endringer i styret til Brønnøysund. KonstitueringKasserer: Ebbe Boel PedersenSekretær: Hilde SandvikSignere for Velforeningen; styrets leder/...