Styremøte 18/10-22

Hellemyr Velforening e-post: post@hellemyr.no Org.nr: 918 056 343 Tilstede:Tore Neset, Ebbe Boel Pedersen, Stine Helleren, Frank Ellefsen, og Hilde SandvikForfall:Christian Ropstad, og Martin Hauge Dato:18/10-22 Saks nrSak Ansvar37/22Godkjenning av møtereferatAlle38/22 39/2240/22BydelsrådTore ble invitert til nytt møte, men dette ble utsatt.Velforeningen er invitert til festkonsert for frivillige Kilden teater. og konserthus 4.desember, i regi...

Årsmøte i Hellemyr Velforening 2022

Årsmøte avholdes onsdag 9.mars kl 19.00 i Flerbrukshuset på skolen Saksliste: 1. Opprop, registrering av frammøtte 2. Valg av ordstyrer, referent og representanter til å underskrive protokollen 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden for møtet 4. Årsmelding 2021 5. Årsregnskap for 2021, revisors beretning 6. Budsjett og kontingent for 2022...