Årsmøte i Hellemyr Velforening 2022

Årsmøte avholdes onsdag 9.mars kl 19.00 i Flerbrukshuset på skolen Saksliste: 1. Opprop, registrering av frammøtte 2. Valg av ordstyrer, referent og representanter til å underskrive protokollen 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden for møtet 4. Årsmelding 2021 5. Årsregnskap for 2021, revisors beretning 6. Budsjett og kontingent for 2022...

Kontaktskjema

Kontaktskjema på hjemmesiden skal nå være i orden. Dersom noen har kontaktet oss her uten å høre fra oss, ber vi dere ta kontakt på nytt. Beklager ulempene det måtte medføre!