Styremøte 18.01.22

Hellemyr Velforening e-post: post@hellemyr.no Org.nr: 918 056 343 Referat fra styremøte  Tilstede:Tore Neset, Ragnhild Albert, Frank Ellefsen, Ebbe Boel Pedersen og Hilde SandvikForfall:Christian RopstadDato: 19.01.22 Saks nrSakAnsvar1/22Godkjenning av referat fra forrige styremøteAlle2/22Vellenes Fellesorganisasjon (VFO)Det er kommet henvendelse fra VFO som trenger tall på hvor mange husstander som er medlem i Velforeningen....

Styremøte 23.11.21

Hellemyr Velforening e-post: post@hellemyr.no Org.nr: 918 056 343 Referat fra styremøte  Tilstede:Tore Neset, Christian Ropstad, Ragnhild Albert, Frank Ellefsen, Ebbe Boel Pedersen og Hilde SandvikForfall:Dato: 23.11.21 Saks nrSakAnsvar32/21Godkjenning av referat fra forrige styremøteAlle33/21BydelsutvalgTore deltok på møte. En liten gruppe skal gå videre. Et sentralt spørsmål er om de enkelte bydelene er...

Styremøte 03.03.21

Hellemyr Velforening e-post: post@hellemyr.no Org.nr: 918 056 343 REFERAT FRA STYREMØTE Tilstede:Tore Neset, Ebbe B. Pedersen, Ragnhild Albert, Christian Ropstad og Hilde SandvikForfall: Dato: Sted:03.03.21 Skype Sak nrSakAnsvar   Godkjenning av referat fra forrige styremøte  Alle      7/21  Årsmøteforberedelser   Årsmøte må foregå på Teams, da Storsalen er stengt grunnet smittevern....