Gladnyhet i førjulstiden!

Velforeningen har i samarbeid med initativtakere, søkt investeringsmidler fra Bydelsfondet for en større opprustning av lekeplassen ved inngangen til lysløypa. I søknaden ble det påpekt at kvartalslekeplassen trenger oppgradering for å være attraktiv for bydelens barn og unge. Det ble søkt om en mulighetsstudie av tredjepart for best mulig totalutnyttelse av området, samt utbedring av grunnforholdene. Det ble foreslått vurdering av Tuftepark, aktivitetstårn og edderkoppnett.

Kommunen har nå vurdert søknaden, og vil oppgradere lekeplassen. Parkvesenet vil sørge for planlegging, innhenting av anbud og gjennomføring av prosjektet. De kommer tilbake med informasjon om oppstart og planlagt fremdrift da dette er klart.