Fest for alle på Hellemyr – gratis servering, musikk og moro

Hellemyr Velforening inviterer til fest

 

Sted: Barka, ved skolen, på andre siden av Hellemyrbakken

Tid: Kl. 17:00 – 19:00

Musikk ved Charlotte Nilsen og Sound of Happiness

Gratis lotteri med fine premier

Velkommen