Velforeningen

Vedtekter

Vedtektene er grunnlaget for hele velforeningens arbeid og gir rettigheter og plikter til medlemmene. Vedtektene er selve kontrakten medlemmene inngår med hverandre.

Årsmøte

Årsmøtet er velforeningens øverste organ og har myndighet til å behandle alle saker som ligger innenfor foreningens formål.

Styret

Styret ble valgt på årsmøtet 17. mars 2021. Styret velges for ett år avgangen.

Tore Neset

Leder

Nils Fidjelands vei, tlf. 948 32 544

Ebbe Boel Pedersen

Kasserer

Breimyråsen, tlf. 957 46 612

Hilde Sandvik

Sekretær

Hellemyrdalen, 995 30 670

Ragnhild Albert

Styremedlem

Breimyråsen

Christian Ropstad

Styremedlem

Vestkollen, tlf. 993 15 789

Frank Ellefsen

Styremedlem

Nils Fidjelands vei, tlf. 958 70 301

Hovedoppgaver for styret i en velforening er:

  • Lede foreningens virksomhet og fatte vedtak i saker som behandles
  • Arrangementer, møter, sosiale samlinger, etc.
  • Ha ansvar for organisasjonens økonomi
  • Ta vare på alle viktige dokumenter
  • Post, søknader, referater, etc. må tas vare på for at det skal være mulig å gå tilbake og se på hva som er gjort og gjennomført tidligere
  • Gi informasjon til medlemmene om saker som ble behandlet på årsmøtet, løpende saker, nye saker
  • Skrive referat fra styremøtene. Slik kan vanlige medlemmer se hva organisasjonen jobber med og styret huske hva de har bestemt.

Vil du kontakte oss?

Fyll ut skjema så kontakter vi deg