Velforeningen

Vedtekter

Vedtektene er grunnlaget for hele velforeningens arbeid og gir rettigheter og plikter til medlemmene. Vedtektene er selve kontrakten medlemmene inngår med hverandre.


Lenke til vedtekter for Hellemyr Velforening

Årsmøtet

Årsmøtet er velforeningens øverste organ og har myndighet til å behandle alle saker som ligger innenfor foreningens formål.

Årsmøte i velforeningen 2022

Styret

Styret ble valgt på årsmøtet 9. mars 2022.
Styret velges for ett år avgangen.

Tore Neset

Leder

Nils Fidjelands vei, tlf. 948 32 544

Ebbe Boel Pedersen

Kasserer

Breimyråsen, tlf. 957 46 612

Hilde Sandvik

Sekretær

Hellemyrdalen, 995 30 670

Christian Ropstad

Styremedlem

Vestkollen, tlf. 993 15 789

Frank Ellefsen

Styremedlem

Nils Fidjelands vei, tlf. 958 70 301

Stine Helleren

Styremedlem

Bydalssløyfen, tlf. 994 80 780

Martin Hauge

Styremedlem

Hellemyr Terrasse, tlf. 900 50 647

Hovedoppgaver for styret i en velforening er:

  • Lede foreningens virksomhet og fatte vedtak i saker som behandles
  • Arrangementer, møter, sosiale samlinger, etc.
  • Ha ansvar for organisasjonens økonomi
  • Ta vare på alle viktige dokumenter
  • Post, søknader, referater, etc. må tas vare på for at det skal være mulig å gå tilbake og se på hva som er gjort og gjennomført tidligere
  • Gi informasjon til medlemmene om saker som ble behandlet på årsmøtet, løpende saker, nye saker
  • Skrive referat fra styremøtene. Slik kan vanlige medlemmer se hva organisasjonen jobber med og styret huske hva de har bestemt.

Vil du kontakte oss?

Send mail til post@hellemyr.no

eller send melding via Facebook siden «Hellemyr Velforening».