Styremøte 2021.03.03

Hellemyr Velforening

e-post: post@hellemyr.no

Org.nr: 918 056 343

REFERAT FRA STYREMØTE

Tilstede:Tore Neset, Ebbe B. Pedersen, Ragnhild Albert, Christian Ropstad og Hilde Sandvik
Forfall: 
Dato: Sted:03.03.21 Skype
Sak nrSakAnsvar
   Godkjenning av referat fra forrige styremøte  Alle
      7/21  Årsmøteforberedelser   Årsmøte må foregå på Teams, da Storsalen er stengt grunnet smittevern. Lenke til pålogging vil bli lagt ut på hjemmesiden. Tore oppdaterer info på hjemmesiden, Hilde på Facebook. Hilde sender kontingenten/ Årsmøteinnkalling til trykkeri og henter så fort de er klare. Vi fordeler gatene på alle i styret, og Christian lager kart over de forskjellige rutene. Frank Ellefsen har takket ja til å være med i styre. Vi avventer valgkomiteens innstilling.       Årsmelding 2020: Hilde sendte utkast, og gjør ferdig nå som regnskapstallene er klare. Årsregnskap for 2020: Ebbe gikk gjennom regnskapet for i fjor. Budsjett for 2021: Ebbe delte sine tanker om budsjettet, og om endringer ifht foregående år. Dette blir lagt fram på årsmøtet.      Alle
   Diverse: Ragnhild har tatt bilder av nye, informative skilt i turløyper på Hellemyr som Oddersjå har satt opp. Vi deler bilder på hjemmesiden. Ebbe og Tore hadde bra leserinnlegg om Breimyrkrysset i Fædrelandsvennen nylig! 
   Neste styremøte onsdag 17. mars på Teams, rett etter årsmøtet som starter kl 19.00.