Styremøte 2021.05.27

Hellemyr Velforening 

e-post: post@hellemyr.no 

Org.nr: 918 056 343 

Referat fra styremøte 

Til stede: Tore Neset, Ebbe B. Pedersen, Ragnhild Albert, Frank Ellefsen, Christian Ropstad og Hilde Sandvik. 

Dato: 27/5-21

Sak nrSakAnsvar
14/21Godkjenning av referat fra forrige styremøte Alle
15/21Høringsuttalelse Ytre Ringvei Det er ikke mottatt innsigelser fra beboere på Grauthelleren. Alle
16/21Høringsuttalelse TrafikksikkerhetsplanDet har kommet en del innspill fra beboere angående ønskede trafikksikkerhetstiltak på Hellemyr. Etter fristen VI ser nærmere på disse, og vil sende innspill videre til kommunen innen fristen 20.juni. Tore, Christian og Hilde
Diverse saker
17/21Ytre Eigevann gror igjen. Vel’et har fått henvendelser fra beboere, og vi registrerer også selv at denne delen av Eigevannet er i ferd med å gro igjen. Vi ønsker å ta kontakt med kommunen. Hilde kontakter Tinnheia Vel og Hannevikåsen Vel, og Tore er med på å skrive brev til kommunen. Tore og Hilde
18/21Protokollen er nå signert, og Tore melder inn Frank i styret. Vel’et får bruke Tore sin adresse, og fakturaer sendes til Ebbe. Tore
Neste styremøte torsdag 17.juni kl 19.00