Styremøte 2021.09.16

Hellemyr Velforening

e-post: post@hellemyr.no

Org.nr: 918 056 343

REFERAT FRA STYREMØTE

Tilstede:Ebbe Boel Pedersen, Tore Neset og  Hilde Sandvik
Forfall:Ragnhild Albert, Christian Ropstad og Frank Ellefsen
Dato:16/9-21.
Saks nrSakAnsvar
16/21Høringsuttalelse TrafikksikkerhetsplanInnspill fra beboere og styremedlemmer ble sendt videre til kommunen. ToreHilde
17/21Ytre Eigevann “gror igjen”. Hannevikåsen Vel og Tinnheia Velforening har registrert det sammen, og er med på et felles skriv til kommunen. Hilde
18/21Brønnøysund trengte flere opplysninger for å melde inn nyeste medlem i styret. Tore sender disse. Tore
19/21Sparebanken Sør trengte oppdaterte vedtekter fra Velforeningen. Tore har sendt disse. Tore
20/21Ønskelig å få til rusletur på Hellemyr. Ebbe tar kontakt med Mæsel.Ebbe
21/21Lekeplassen ved kirken/ inngangen til LysløypaDet er behov for en omfattende opprusning av området, samt behov for drenering. Søknad blir sendt fra Velforeningen ved Tore, og er utarbeidet sammen med initativtakerne. Må søkes Bydelsfondet innen 1.oktober, derfor settes det opp nytt styremøte i uke 39. Tore
Neste styremøte: Tirsdag 28/9 kl 19.00 hos Ragnhild