Styremøte 2021.09.28

Hellemyr Velforening

e-post: post@hellemyr.no

Org.nr: 918 056 343

Referat fra styremøte 28.09.21

Tilstede:Tore Neset, Christian Robstad, Ragnhild Albert, Ebbe Boel Pedersen og Hilde Sandvik
Forfall:Frank Ellefsen
Dato: 28.09.21  
Saks nrSakAnsvar
22/21Godkjenning av referat fra forrige styremøteAlle
23/21Penger til mulighetsstudie: Tore har snakket med Ø.Solberg, en av initativtakerne til oppgradering av lekeplassen ved Lysløypa. Ønskelig med mulighetsstudie. Tore lager søknad, og sender utkast til styret. Tore
24/21Julegrantenningen 28/11Vi ønsker å få til turer med hest og kjerre, da dette har vært populært for barna. Klasse 7A på Hellemyr har påtatt seg ansvar for kafeen. Christian hører med Hellemyr barnekor. Tore ønsker velkommen. Tidspunktet for arrangement er kl 13.00-15.00. Christian og Hilde/ Alle
25/21HjemmesidenVi tar kontakt med leverandør igjen ang opplæring. Alle ser på hjemmesiden til neste gang, og kommer med forslag til endringer.  Alle
26/21BreimyrkryssetTore har 19.09.21 sendt brev til ordfører og bystyret ang Breimyrkrysset. Ligger ute på www.hellemyr.noTore
27/21Skiltet i BreimyrveienTore og Christian ser på dette til neste gang. Tore og Christian
28/21Frist for tilskudd: Driftsmidler er det løpende tildeling på. Få opp søknader på driftsmidler. Hilde legger ut på FB, mailer med Tore.Evnt søke til julegrantenningen. Tore og Hilde

Neste styremøte: Tirsdag 26/10 kl 19.30 hos Ragnhild