Styremøte 2021.10.26

Hellemyr Velforening

e-post: post@hellemyr.no

Org.nr: 918 056 343

Referat fra styremøte 

Tilstede:Tore Neset, Ragnhild Albert, Frank Ellefsen, Ebbe Boel Pedersen og Hilde Sandvik
Forfall:Christian Robstad
Dato: 26.10.21
Saks nrSakAnsvar
29/21Godkjenning av referat fra forrige styremøteAlle
30/21KommunedelsrådLeder i Velforeningen, Tore Neset, er invitert til møte i Rådhuset 2.november ang opprettelse av Kommunedelsråd i Kristiansand kommune. I utg punktet er det planlagt 16 Kommunedelsråd, og at inndeling er basert på tilhørighet til ungdomsskolene. Dvs at Hellemyr vil gå inn under Grim, og bli det desidert største rådet. Tore har takket ja til å delta på møtet, og ønsker mer informasjon om dette. 
Tore, Frank Hilde ta initiativ til møte med Tinnheia Vel og Hannevikåsen Vel
Tore
24/21FAUVelforeningen er invitert på FAU møte ifht Barka onsdag 24/11. Tore stiller.Tore
17/21Ytre EigevannVi har på vegne av velforeningene på Tinnheia, Hannevikåsen og Hellemyr kontaktet kommunen ang Ytre Eigevann som gror igjen. Ifølge Parkvesenet er gjengroing av vann og vassdrag et vanlig problem. Saken er diskutert internt, og konklusjonen ble at de ikke har ressurser til å sette i gang tiltak. Vi avventer, og følger med på utviklingen. Hilde
27/21Skiltet i BreimyrveienAvventer pga mulig ny logoChristian og Tore
25/21Hjemmesiden: Fortsatt virker ikke kontaktskjema. Møtereferater har ved en feil blitt passordbeskyttet. Leverandør er kontaktet. Tore og Hilde følger opp.Alle
31/21Status søknader til BydelsfondetDet ble søkt om midler til lekeplassen ved kirken/ inngang til lysløpa, samt til Sløyfen (benker og beplantning). Søknader til Bydelsfondet hadde søknadsfrist 1.oktober. Vi har fått bekreftet at disse er mottatt, og at det kan gå noen uker får vi får svar.Tore

Neste styremøte: tirsdag 23/11 kl 19.00 hos Ragnhild