Styremøte 2021.11.21

Hellemyr Velforening

e-post: post@hellemyr.no

Org.nr: 918 056 343

Referat fra styremøte 

Tilstede:Tore Neset, Christian Ropstad, Ragnhild Albert, Frank Ellefsen, Ebbe Boel Pedersen og Hilde Sandvik
Forfall:
Dato: 23.11.21
Saks nrSakAnsvar
32/21Godkjenning av referat fra forrige styremøteAlle
33/21Bydelsutvalg
Tore deltok på møte. En liten gruppe skal gå videre. Et sentralt spørsmål er om de enkelte bydelene er store nok for etablering av eget utvalg. Uklart om Hellemyr er stor nok. Evnt med TInnheia og Grim. Det skal settes ned et utvalg. 
Samskapingsverksted
Tore deltok. Hvordan bli bedre på samskaping. Gruppearbeid. Kommunenes utfordringer: Bærekraft, blant annet betydelig økning i antall pensjonister.
Tore
34/21Breimyrkrysset
Tore ber om status hos teknisk direktør 
Tore
24/21Julegrantenning
Christian har også i år ordnet juletre som nå er på plass. Program for arrangementet er klart. Styret møter kl 12.00 for å klargjøre. 
Alle
25/21Hjemmesiden: Fortsatt virker ikke kontaktskjema. Vi er i kontakt med leverandør av hjemmesiden. Tore og Hilde

Neste styremøte; tirsdag 18. januar kl 19.00