Styremøte 2022.03.15

Hellemyr Velforening

e-post: post@hellemyr.no

Org.nr: 918 056 343

Tilstede:Stine Helleren, Ebbe Boel Pedersen, Frank Ellefsen, Christian Ropstad, Tore Neset og Hilde Sandvik
Forfall:Martin Hauge
Dato:15/3-22
Saks nrSakAnsvar
9/22Godkjenning av møtereferat
Godkjent
Alle
10/22Oppfølging av årsmøte
Tore sender info om de nye medlemmene/ endringer i styret til Brønnøysund. 
Konstituering
Kasserer: Ebbe Boel Pedersen
Sekretær: Hilde Sandvik
Signere for Velforeningen; styrets leder/ Tore Neset, og en til. 
Tore
11/22Lekeplasser
Under korona har det vært lite søknader til lekeplasser. Vi håper på økt aktivitet på disse fremover. Alle leser om regelverk rundt lekeplasser til neste møte (Velnett.no), Stine har hovedfokus på lekeplasser. 
Tore ber Parkvesenet om et møte. Mulig det kan tas samtidig med et møte ang Barka. 
Tore har ringt Parkvesenet angående lekeplassen ved Kirken, ikke noe nytt enda. Ønskelig med skisse over alternativer som beboerne kan stemme over. 
Alle
12/22Sommerfest
Vi ønsker å invitere alle beboere til sommerfest på Barka. Christian kan ordne griller, og sjekker også med bord/stoler og aggregat. Stine sjekker ang lydanlegg. Tore, Frank og Christian sjekker ang mat. Hilde booker storsalen. Søke driftsmidler til arrangementet!
Alle
13/22Søknad fra Fjellro
Det ble innvilget inntil 4000,- for ny benk og maling. Tore svarer søker. 
Tore
8/22Grasrotandel
Ebbe har søkt om grasrotandel hos Brønnøysundregisteret
Ebbe
Neste styremøte torsdag 31.mars kl 19.00.