Styremøte 2022.03.31

Hellemyr Velforening

e-post: post@hellemyr.no

Org.nr: 918 056 343

Tilstede:Stine Helleren, Ebbe Boel Pedersen, Christian Ropstad, Tore Neset, Martin Hauge og Hilde Sandvik
Forfall:Frank Ellefsen
Dato:31/3-22
Saks nrSakAnsvar
14/22Godkjenning av møtereferatAlle
5/22Bydelsråd
Tore har vært på flere møter og bydelsråd. Spørsmålet er når beboere kan involveres i planene. Det er lagt opp til et tilskudd på 2 kr pr innbygger. 
Tore
12/22Bydelsfest
Vi ønsker å invitere alle beboere til bydelsfest på Barka. Christian booker lydanlegg, Stine og Hilde sjekker med et par lokale artister/band. Tore og Ebbe setter opp et budsjett. Vi ønsker å søke om driftsmidler (Tore og Hilde). Tore undersøker ifht banner og plakater, samt skilt til å merke benker og lignende som Velforeningen sponser. 
Alle
15/22Lekeplassen ved Lysløypa
Prosessen rundt oppgraderingen av lekeplassen ved Lysløypa har stoppet litt opp. Beboerne venter spent på dette, og Tore tar kontakt med kommunene igjen. 
Tore har skrevet til Parkvesenet og bedt om møte. 
Alle
16/22Barka
Her er det ulike ønsker å ta hensyn til. Tore har kontaktet Parkvesenet og bedt om møte. 
Alle
17/22Søknad fra Hellemyrdalen
Det er søkt om to nye benker til lekeplassen, da et par av de gamle benkene ikke lar seg reparere lengre. Søknaden innvilges med inntil kr 7000,- Tore svarer søker.
Alle
Neste styremøter: tirsdag 3. mai kl 19:00 og onsdag 1. juni kl.19:00