Styremøte 2022.05.03

Hellemyr Velforening

e-post: post@hellemyr.no

Org.nr: 918 056 343

Tilstede:Stine Helleren, Ebbe Boel Pedersen, Tore Neset, Martin Hauge og Hilde Sandvik
Forfall:Frank Ellefsen, Christian Ropstad
Dato:3/5-22
Saks nrSakAnsvar
18/22Godkjenning av møtereferat
Godkjent
Alle
12/22Bydelsfest
07 Media Sør ordner to bannere og flyers. Mat og underholdning gjenstår. Stine og Hilde hører med et par aktuelle for musikkinnslag. Aktuelle datoer; ons 24/8, tors 25/8, ons 31/8 eller tors 1/9.
Alle
19/22Søknad fra 17.mai komiteen
Dessverre avslått da det er litt utenfor hva Velforeningen kan gi støtte til. Tore svarer søker. 
Alle
20/22Søknad huskestativ til Breimyrstien
Innvilget, Tore svarer. 
Alle
21/22Møte med Parkvesenet
Tore har sendt ny mail da vi ønsker et møte. Det er også purret på midler til lekeplassen ved inngangen til lysløypa. 
Tore
Neste styremøte: Onsdag 1.juni kl 19.00