Styremøte 2022.06.14

Hellemyr Velforening

e-post: post@hellemyr.no

Org.nr: 918 056 343

Tilstede:Stine Helleren, Tore Neset, og Hilde Sandvik, Frank Ellefsen
Forfall:Christian Ropstad, Ebbe Boel Pedersen og Martin Hauge 
Dato:14/6-22
Saks nrSakAnsvar
22/22Godkjenning av møtereferat
Godkjent
Alle
23/22Bydelsfesten
Ønsker torsdag 25.august kl 17.00-19.00. Hilde hører med Charlotte, og Stine med Sound of Happiness. Fortelle om Velforeningen. Tore hører med Løvland om benker/tips og søker kommunen om å låne Barka, samt midler. Satser på pølser og hamburgere med salat. Stine hører med butikken. Ha dette klart innen fredag 24.juni. 
Alle
24/22




25/22
Lekeplasser
Få på plass en liste over ansvarlig for lekeplasser i hver gate. Formulere et skrive på FB og hjemmesiden. Hilde skriver, sender til Tore og Stine. Listen legges ut på hjemmesiden da den blir klar.

Søke midler til lekeplass – enkelt oppskrift
Stine skriver, sender til Tore og Hilde
Tore, Stine og Hilde
26/22Logo og slagord Hellemyr
Vi ønsker en konkurranse ifbm at det ønskes ny logo, samt et slagord for Hellemyr. 
Stine og Hilde
27/22Søke driftsmidler fra Bydelsfondet til huske i Breimyrstien 
Innvilget med inntil 25 000,- Driftsavtale med kommunen må på plass. Tore svarer søker og sender med lenke til driftsavtale. 
Tore
28/22Redningsbøyer
Det har kommet inn et par ønsker om redningsbøyer ved Eigevannet. Velforeningen er positiv til dette, og ønsker to stk i Indre Eigevann (en ved stranden, og en ved den innerste badeplassen ved fjellet), samt en ved Kvislevann. Hilde søker grunneier, og deretter Vesta.
Hilde

29/22











Orientering fra møte med Parkvesenet
Fredag 10.juni var det møte med Parksjef Åse Hørsdal, samt Hedda Noda Galteland. Tore og Hilde fra styret deltok. 
Det ble før jul tildelt midler til lekeplassen ved inngangen til Lysløypa. Her er det ingen framdrift, da Parkvesenet mangler økonomiske rammer for å gå starte arbeidet. Både beboerne på Hellemyr, samt Velforeningen, hadde sett frem til et sårt tiltrengt løft på denne mye besøkte lekeplassen. Tore kontakter varaordfører Rostoft om saken. 

Barka Det kan søkes midler til Nærmiljøanlegg, og fristen for dette er 1.oktober. Vi kan da få tildelt 50% av kr 300.000. Det vil imidlertid koste langt mer å få området oppgradert. Vi ønsker et nytt møte over sommeren. 

Veien til Krogvann har blitt ødelagt av regn, og trenger å utbedres. Tore tar kontakt med Trond Johansen i Parkvesenet.  
Tore

Neste styremøter: 

Tirsdag 9.august kl.18:00

tirsdag 30.august kl 19.00

tirsdag 11.oktober kl 19.00