Styremøte 2022.08.09

Hellemyr Velforening

e-post: post@hellemyr.no

Org.nr: 918 056 343

Tilstede:Varaordfører Erik Rostoft, Tore Neset, Ebbe Boel Pedersen, Stine Helleren, Martin Hauge, Christian Ropstad og Hilde Sandvik
Forfall:Frank Ellefsen
Dato:9/8-22
Saks nrSakAnsvar
30/22Lekeplassen ved Lysløypa
Varaordfører informerte litt om hvorfor det har gått så lang tid uten at prosjektet er igangsatt. Velforeningen og initiativtakere søke om 500.000,- til prosjektet, og fikk dette innvilget. Parkvesenet beregnet i ettertid kostnadene til 1.2 mill, slik at det er et stort gap mellom hva det ble søkt om, og hva Parkvesenet har beregnet kostnadene til. Rostoft foreslår en evaluering i ettertid. Det ble søkt om tuftepark, benker, grill, fuglerederunse, edderkoppnett, belysning, men det fremgikk også av søknadene at grunnforholdene måtte utbedres. Velforeningen mener drening av området må holdes utenfor, da dette går under vanlig drift! Vi bør definere prosjektet, og lage en prioriteringsliste. Det er ønskelig å få Parkvesenet på befaring snarest. Tore skriver til Parkvesenet, med kopi til Varaordføreren.
Alle
31/22Godkjenning av møtereferat Alle
23/22Bydelsfesten Christian: Lyd, lydmann, strøm og scene med rampe er ok. Christian hører med Coca Cola ang sponsing av drikke.
Stine kontakter skolen ang området som er reservert og rigges torsdagen, samt søppelbøtter. Be skolen legge ut info på ukeplan til alle klassene. 
Tore bestiller banner og henger dette opp sammen med Martin. 
Hilde legger ut info på hjemmesiden og Facebook. 
Alle i styret stiller på grilling og servering. 
Alle
Frist 9. september for slagord konkurransen.
Styret møtes på Barka mandag 22.august kl 18.00. 
Neste styremøte tirsdag 30/8 kl 19.00.