Styremøte 2022.08.30

Hellemyr Velforening

e-post: post@hellemyr.no

Org.nr: 918 056 343

Tilstede:Stine Helleren, Tore Neset, og Hilde Sandvik, Frank Ellefsen
Forfall:Christian Ropstad, Ebbe Boel Pedersen og Martin Hauge 
Dato:30/8-22
Saks nrSakAnsvar
32/22Godkjenning av møtereferatAlle
33/22Bydelsfesten – evaluering
Det ble strålende sol, og det kom veldig mange flere enn vi torde håpe på, så dette var gøy! Skal det arrangeres igjen, trenger vi flere bak diskene og grillene blant annet, for her gikk det virkelig unna. Både besøkende, artister og arrangører virket fornøyd. 
Takke sponsorer (Tore sender til Hilde). Legge ut på FB/ hjemmesiden; send bilder til Hilde.
Alle
34/22Lekeplassen i Bydalsveien
Vi ønsker et møte med initiativtakerne ang fokuset videre. 
Tore
28/22Livbøyer
Grunneiere har gitt oss tillatelse til å sette opp to livbøyer i Indre Eigevann, og en ved badeplassen ved Kvislevann. Disse blir satt opp snarlig. 
Martin med flere
35/22Julegrantenning 27.november
Hilde booker Flerbrukshuset, samme tid som ifjor. Christian sjekker med hestene.
Hilde og Christian
36/22Jurymøte slagord
Juryen består av representant fra 07 Media Sør, rektor på Hellemyr Skole, samt tre pers fra styret (Frank, Stine og Hilde). Hilde sender til Frank og Stine.
Frank, Stine og Hilde
Neste styremøte tirsdag 11/10 kl 19.00.