Styremøte 2022.10.18

Hellemyr Velforening

e-post: post@hellemyr.no

Org.nr: 918 056 343

Tilstede:Tore Neset, Ebbe Boel Pedersen, Stine Helleren, Frank Ellefsen, og Hilde Sandvik
Forfall:Christian Ropstad, og Martin Hauge 
Dato:18/10-22
Saks nrSak Ansvar
37/22Godkjenning av møtereferatAlle
38/22


39/2240/22

Bydelsråd
Tore ble invitert til nytt møte, men dette ble utsatt.

Velforeningen er invitert til festkonsert for frivillige Kilden teater. og konserthus 4.desember, i regi av Kristiansand Kommune. Tore deltar, evnt flere fra styret om noen ønsker. Påmeldingsfrist 15.november. 

Breimyrkrysset
Høring på arealplan: sendt ut høring vi kan svare på. Ebbe og Tore formulerer et skriv og samarbeider med FAU.
Tore


AlleTore og Ebbe
26/22
Slagord konkurransen
Vurdere om vi skal utvide konkurransen, pga svært liten respons. 
Alle
41/22Hjemmesiden og Facebook
Takke for godt oppmøte på Bydelsfesten, samt takke sponsorer som bidro til arrangementet. Opplyse om neste arrangement som er julegrantenningen 27.november. 
Alle
42/22Lekeplassen i Bydalsveien/ inngangen til Lysløypa
Stine kontakter initiativtakerne, da det er ønskelig med et møte ang fokuset videre. Hilde sjekker med Parkvesenet om det er noe nytt ang lekeplassen i Bydalsveien. Drenering må skilles ut. 
Stine og Hilde
43/22Befaring lekeplasser: Hilde sjekker med Parkvesenet hvor langt de er kommet med befaringene av alle lekeplassene på Hellemyr. Spør også om de har liste over ansvarlige i hver gate. Hilde
44/22Julegrantenning 27.november
Vi trenger et juletre, og hører på Facebook om noen på Hellemyr har et passende tre som skal bort. Komiteen tar et møte.
Christian, Stine og Hilde
Neste styremøte tirsdag 22.nov kl 19.00 hos Jølstad.