Styremøte 2022.11.22

Tilstede:Tore Neset, Stine Helleren, Frank Ellefsen og Hilde Sandvik
Forfall:Ebbe Boel Pedersen, Christian Ropstad, og Martin Hauge 
Dato:22/11-22

Saks nrSakAnsvar
45/22Godkjenning av møtereferatAlle
46/22Breimyrkrysset – Møte hos Statens Vegvesen sammen med kommunen 10.november
Tore, Ebbe og Stine fra Velforeningen deltok. Det var dessverre et klart nei fra Statens Vegvesen til å etablere rundkjøring ved Breimyrkrysset. Hellemyr Velforening mener at bydelen har blitt lurt. 
Tore, Ebbe og Stine
47/22Lyktestolpe ved krysset Hellemyrbakken/ Hellemyrdalen
Kontakte Ingeniørvesenet da vegetasjon rundt stolpen sperrer for lyset.
Hilde
48/22Lekeplass Vestkollen
Søknad fra Svensson 6/11 ang lekeplass. Vi sjekker opp med Parkvesenet og svarer søker. 
Stine
49/22Skilting på snuplass
Vestkollen 2-12 er bekymret over manglende “parkering forbudt” skilt på snuplassen kan hindre utrykningskjøretøy. Tore svarer innsender. Gjelder flere gater på Hellemyr, bl.a Bydalssløyfen og Nils Fidjelandsvei.
Tore
50/22Trapp ved busstoppet ved butikken
Henvendelse fra Wærvågen angående ødelagt trapp med glatte tømmerstokker som har sklidd ut. Flere velger nå å gå over veien, fremfor å bruke den glatte trappen ned til undergangen. Ønskelig med ny trapp med rekkverk. Vi støtter henvendelsen, og kontakter Ingeniørvesenet. 
Hilde
51/22Bydelsråd
Det er ønskelig å gå for en bydelsutvalgløsning. Det vil komme et leserinnlegg som Velforeningen støtter i Fædrelandsvennen. 
Tore
52/22Ansvarlige lekeplasser
Oversikt fra Parkvesenet virker noe utdatert. Det er fare for at enkelte lekeplasser kan bli sanert. Vi må etterlyse kontaktpersoner fra de forskjellige gatene. Hilde skriver, sender til Tore og Stine. 
Tore, Stine og Hilde