Styremøte 2023.03.08

Hellemyr Velforening

e-post: post@hellemyr.no

Org.nr: 918 056 343

Tilstede:Ebbe Boel Pedersen, Tore Neset, Martin Hauge, Frank Ellefsen og Hilde Sandvik
Forfall:Christian Ropstad og Stine Helleren
Dato:8/3-23

Saks nrSakAnsvar
1/23Godkjenning av møtereferatAlle
2/23Årsmøte forberedelser
Vi har innen fristen på fire uker lagt ut informasjon om årsmøtet på Facebook og hjemmesiden. Hilde legger ut regnskap, budsjett og årsmelding på hjemmesiden senest 22.mars. Tore sender innspill til valgkomiteen. 
Alle
3/23Bydelsråd
Inndeling blir opp til de lokale bydelene. Det var opprinnelig tenkt Hellemyr, Tinnheia og Grim. Vi ønsker å ta initiativ til et møte med Velforeningene på Tinnheia og Grim, sammen med representanter fra kommunen. 
Tore
4/23Lekeplassen ved Lysløypa
Vi har fortsatt ikke hørt noe mer angående midlene fra Bydelsfondet, og purrer på kommunen.
Tore og Hilde
5/23Barka
Det er behov for et møte med FAU, skolen og Vigør. Det må søkes betydelige midler fra Bydelsfondet i 2023. Velforeningen er med og støtter opp. 
Frank og Martin
6/23


7/23
Innkomne saker

Henvendelse fra beboer i Hellemyråsen som ønsker hjelp til å søke kommunen om midler. Stine har svart søker

Beboer tok kontakt ang tilstanden på apparater på lekeplassen ved vanntårnet i Hellemyråsen. Hilde venter svar fra Parkvesenet på om det foreligger driftsavtale med kommunen her. 

Stine og Hilde
Neste styremøter
19. april kl 19.00 hos Jølstad og 9.mai kl 19.00 hos Jølstad
Alle