Viktig melding (Parkvesenet)

I samarbeid med Parkvesenet holder Velforeningen på å oppdatere listen over kontaktpersoner til lekeplassene på Hellemyr. Lekeplasser på kommunalt areal må ha driftsavtale med kommunen. Lekeplasser som er i for dårlig stand, ikke leverer egenerklæring om utført kontroll av utstyr, og/eller mangler driftsavtale med kommunen, står i fare for å bli sanert. Navn og kontaktinfo kan sendes til post@hellemyr.no

Fristen for å søke kommunen om midler til utendørsaktiviteter, f.eks til opprustning av lekeplasser, er 1.mars. For mer informasjon, se lenken nederst.

Minner samtidig om at fristen for egenerklæring for kontroll av lekeplassutstyr for 2020, er 20. februar.

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/bolig-kart-og-eiendom/parkvesenet/naermiljooglekeplasser/